A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina

Gmina Lipnica

Lipnica
brak 1.28% 1.54% 1.80% 2.06% 2.32% 2.59% 2.85% 3.11% 3.37% 3.63%
danych 1.53% 1.79% 2.05% 2.31% 2.58% 2.84% 3.10% 3.36% 3.62% 3.89%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:4 120
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:942
Liczba ważnych kart:942
Frekwencja wyborcza:22.86%
Liczba głosów ważnych:915
% głosów ważnych:97.13%
Liczba głosów na listy komitetu:26
% 2.84%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
HAMBURA Stefan Józef 7 26.92 0.77
ZWARA Piotr Roman 0 0.00 0.00
KOZŁOWSKI Jan 11 42.31 1.20
LABUDA Maria Barbara 4 15.38 0.44
SZRAMOWSKI Wojciech Norbert 0 0.00 0.00
KOTAS Wojciech Tomasz 0 0.00 0.00
SIUDEK Małgorzata 2 7.69 0.22
GŁADYSZ Anna Marta 1 3.85 0.11
JAWORSKI Karol Artur 1 3.85 0.11