A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina

Gmina Czarna Dąbrówka

Czarna Dąbrówka
brak 1.28% 1.54% 1.80% 2.06% 2.32% 2.59% 2.85% 3.11% 3.37% 3.63%
danych 1.53% 1.79% 2.05% 2.31% 2.58% 2.84% 3.10% 3.36% 3.62% 3.89%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:4 515
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:748
Liczba ważnych kart:747
Frekwencja wyborcza:16.57%
Liczba głosów ważnych:711
% głosów ważnych:95.18%
Liczba głosów na listy komitetu:16
% 2.25%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
HAMBURA Stefan Józef 2 12.50 0.28
ZWARA Piotr Roman 2 12.50 0.28
KOZŁOWSKI Jan 2 12.50 0.28
LABUDA Maria Barbara 3 18.75 0.42
SZRAMOWSKI Wojciech Norbert 2 12.50 0.28
KOTAS Wojciech Tomasz 0 0.00 0.00
SIUDEK Małgorzata 2 12.50 0.28
GŁADYSZ Anna Marta 0 0.00 0.00
JAWORSKI Karol Artur 3 18.75 0.42