A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Miasto Bytów

Bytów
brak 0.56% 0.84% 1.13% 1.41% 1.70% 1.98% 2.26% 2.55% 2.83% 3.12%
danych 0.83% 1.12% 1.40% 1.69% 1.97% 2.25% 2.54% 2.82% 3.11% 3.4%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:19 202
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:4 171
Liczba ważnych kart:4 171
Frekwencja wyborcza:21.72%
Liczba głosów ważnych:4 011
% głosów ważnych:96.16%
Liczba głosów na listy komitetu:86
% 2.14%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
GARDIAS Dorota 36 41.86 0.90
KOWALSKI Maciej Tomasz 21 24.42 0.52
ABRAMOWICZ Marta Magdalena 4 4.65 0.10
DEPCZYŃSKI Rafał Piotr 4 4.65 0.10
NAWROT Gabriela Jolanta 2 2.33 0.05
MUŻA Wojciech Romuald 1 1.16 0.02
ALEGRE RASO Susana 5 5.81 0.12
MILEWCZYK Jarosław Andrzej 2 2.33 0.05
PAWŁOWSKA Magdalena 4 4.65 0.10
BAUĆ Piotr Paweł 7 8.14 0.17