A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Powiat bytowski 

bytowski
brak 0.56% 0.84% 1.13% 1.41% 1.70% 1.98% 2.26% 2.55% 2.83% 3.12%
danych 0.83% 1.12% 1.40% 1.69% 1.97% 2.25% 2.54% 2.82% 3.11% 3.4%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:60 973
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:11 292
Liczba ważnych kart:11 291
Frekwencja wyborcza:18.52%
Liczba głosów ważnych:10 849
% głosów ważnych:96.09%
Liczba głosów na listy komitetu:229
% 2.11%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Borzytuchom 2 337  466  466  437  0.92
Bytów 19 202  4 171  4 171  4 011  86  2.14
Czarna Dąbrówka 4 515  748  747  711  0.56
Kołczygłowy 3 339  494  494  456  13  2.85
Lipnica 4 120  942  942  915  0.98
Miastko 15 849  2 362  2 362  2 294  78  3.40
Parchowo 2 700  648  648  626  10  1.60
Studzienice 2 804  527  527  513  11  2.14
Trzebielino 2 917  391  391  369  1.08
Tuchomie 3 190  543  543  517  10  1.93
Ogółem 60 973  11 292  11 291  10 849  229  2.11
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
GARDIAS Dorota 98 42.79 0.90
KOWALSKI Maciej Tomasz 54 23.58 0.50
ABRAMOWICZ Marta Magdalena 10 4.37 0.09
DEPCZYŃSKI Rafał Piotr 11 4.80 0.10
NAWROT Gabriela Jolanta 9 3.93 0.08
MUŻA Wojciech Romuald 1 0.44 0.01
ALEGRE RASO Susana 14 6.11 0.13
MILEWCZYK Jarosław Andrzej 9 3.93 0.08
PAWŁOWSKA Magdalena 13 5.68 0.12
BAUĆ Piotr Paweł 10 4.37 0.09