A  A+ A+

Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia

Miasto Bytów

Bytów
brak 0.00% 0.06% 0.12% 0.17% 0.23% 0.29% 0.35% 0.41% 0.46% 0.52%
danych 0.05% 0.11% 0.16% 0.22% 0.28% 0.34% 0.40% 0.45% 0.51% 0.58%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:19 202
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:4 171
Liczba ważnych kart:4 171
Frekwencja wyborcza:21.72%
Liczba głosów ważnych:4 011
% głosów ważnych:96.16%
Liczba głosów na listy komitetu:18
% 0.45%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
PAWEŁCZAK Barnaba Bogusz 4 22.22 0.10
RZEPKA Szymon Stanisław 4 22.22 0.10
MIETKOWSKI Karol 1 5.56 0.02
WESOŁA Joanna Małgorzata 5 27.78 0.12
ALTMANN Paula 4 22.22 0.10