A  A+ A+

Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia

Powiat bytowski 

bytowski
brak 0.00% 0.06% 0.12% 0.17% 0.23% 0.29% 0.35% 0.41% 0.46% 0.52%
danych 0.05% 0.11% 0.16% 0.22% 0.28% 0.34% 0.40% 0.45% 0.51% 0.58%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:60 973
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:11 292
Liczba ważnych kart:11 291
Frekwencja wyborcza:18.52%
Liczba głosów ważnych:10 849
% głosów ważnych:96.09%
Liczba głosów na listy komitetu:42
% 0.39%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Borzytuchom 2 337  466  466  437  0.23
Bytów 19 202  4 171  4 171  4 011  18  0.45
Czarna Dąbrówka 4 515  748  747  711  0.14
Kołczygłowy 3 339  494  494  456  0.22
Lipnica 4 120  942  942  915  0.44
Miastko 15 849  2 362  2 362  2 294  12  0.52
Parchowo 2 700  648  648  626  0.16
Studzienice 2 804  527  527  513  0.58
Trzebielino 2 917  391  391  369  0.00
Tuchomie 3 190  543  543  517  0.19
Ogółem 60 973  11 292  11 291  10 849  42  0.39
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
PAWEŁCZAK Barnaba Bogusz 14 33.33 0.13
RZEPKA Szymon Stanisław 5 11.90 0.05
MIETKOWSKI Karol 3 7.14 0.03
WESOŁA Joanna Małgorzata 14 33.33 0.13
ALTMANN Paula 6 14.29 0.06