A  A+ A+

Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia

Gmina Czarna Dąbrówka

Czarna Dąbrówka
brak 0.00% 0.06% 0.12% 0.17% 0.23% 0.29% 0.35% 0.41% 0.46% 0.52%
danych 0.05% 0.11% 0.16% 0.22% 0.28% 0.34% 0.40% 0.45% 0.51% 0.58%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:4 515
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:748
Liczba ważnych kart:747
Frekwencja wyborcza:16.57%
Liczba głosów ważnych:711
% głosów ważnych:95.18%
Liczba głosów na listy komitetu:1
% 0.14%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
PAWEŁCZAK Barnaba Bogusz 0 0.00 0.00
RZEPKA Szymon Stanisław 0 0.00 0.00
MIETKOWSKI Karol 0 0.00 0.00
WESOŁA Joanna Małgorzata 1 100.00 0.14
ALTMANN Paula 0 0.00 0.00