A  A+ A+

Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia

Gmina Lipnica

Lipnica
brak 0.00% 0.06% 0.12% 0.17% 0.23% 0.29% 0.35% 0.41% 0.46% 0.52%
danych 0.05% 0.11% 0.16% 0.22% 0.28% 0.34% 0.40% 0.45% 0.51% 0.58%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:4 120
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:942
Liczba ważnych kart:942
Frekwencja wyborcza:22.86%
Liczba głosów ważnych:915
% głosów ważnych:97.13%
Liczba głosów na listy komitetu:4
% 0.44%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
PAWEŁCZAK Barnaba Bogusz 1 25.00 0.11
RZEPKA Szymon Stanisław 0 0.00 0.00
MIETKOWSKI Karol 1 25.00 0.11
WESOŁA Joanna Małgorzata 2 50.00 0.22
ALTMANN Paula 0 0.00 0.00