A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Miasto Bytów

Bytów
brak 0.54% 0.64% 0.74% 0.84% 0.94% 1.05% 1.15% 1.25% 1.35% 1.45%
danych 0.63% 0.73% 0.83% 0.93% 1.04% 1.14% 1.24% 1.34% 1.44% 1.55%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:19 202
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:4 171
Liczba ważnych kart:4 171
Frekwencja wyborcza:21.72%
Liczba głosów ważnych:4 011
% głosów ważnych:96.16%
Liczba głosów na listy komitetu:46
% 1.15%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
PAŁASZ Tomasz Jakub 33 71.74 0.82
ZIENKIEWICZ Artur Krzysztof 4 8.70 0.10
DZIADUL Piotr Tomasz 1 2.17 0.02
PIASECKA Dorota Magdalena 1 2.17 0.02
KRUPA Łukasz 2 4.35 0.05
MARCINKOWSKA Aleksandra 2 4.35 0.05
TACKOWIAK Irena Aleksandra 0 0.00 0.00
ZALESIŃSKA Dominika 2 4.35 0.05
BŁASZKOWSKI Piotr Jan 1 2.17 0.02
KOZIEŁ Andrzej Mirosław 0 0.00 0.00