A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Powiat bytowski 

bytowski
brak 0.54% 0.64% 0.74% 0.84% 0.94% 1.05% 1.15% 1.25% 1.35% 1.45%
danych 0.63% 0.73% 0.83% 0.93% 1.04% 1.14% 1.24% 1.34% 1.44% 1.55%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:60 973
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:11 292
Liczba ważnych kart:11 291
Frekwencja wyborcza:18.52%
Liczba głosów ważnych:10 849
% głosów ważnych:96.09%
Liczba głosów na listy komitetu:113
% 1.04%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Borzytuchom 2 337  466  466  437  1.37
Bytów 19 202  4 171  4 171  4 011  46  1.15
Czarna Dąbrówka 4 515  748  747  711  1.13
Kołczygłowy 3 339  494  494  456  0.88
Lipnica 4 120  942  942  915  10  1.09
Miastko 15 849  2 362  2 362  2 294  20  0.87
Parchowo 2 700  648  648  626  0.80
Studzienice 2 804  527  527  513  0.78
Trzebielino 2 917  391  391  369  0.54
Tuchomie 3 190  543  543  517  1.55
Ogółem 60 973  11 292  11 291  10 849  113  1.04
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
PAŁASZ Tomasz Jakub 62 54.87 0.57
ZIENKIEWICZ Artur Krzysztof 8 7.08 0.07
DZIADUL Piotr Tomasz 5 4.42 0.05
PIASECKA Dorota Magdalena 6 5.31 0.06
KRUPA Łukasz 11 9.73 0.10
MARCINKOWSKA Aleksandra 6 5.31 0.06
TACKOWIAK Irena Aleksandra 2 1.77 0.02
ZALESIŃSKA Dominika 3 2.65 0.03
BŁASZKOWSKI Piotr Jan 6 5.31 0.06
KOZIEŁ Andrzej Mirosław 4 3.54 0.04