A  A+ A+

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

Miasto Chojnice

Chojnice
brak 21.29% 23.62% 25.96% 28.29% 30.63% 32.96% 35.29% 37.63% 39.96% 42.30%
danych 23.61% 25.95% 28.28% 30.62% 32.95% 35.28% 37.62% 39.95% 42.29% 44.63%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:31 741
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:7 232
Liczba ważnych kart:7 233
Frekwencja wyborcza:22.78%
Liczba głosów ważnych:6 950
% głosów ważnych:96.09%
Liczba głosów na listy komitetu:3 102
% 44.63%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
LEWANDOWSKI Janusz Antoni 1 563 50.39 22.49
KRZYWONOS-STRYCHARSKA Henryka Krystyna 348 11.22 5.01
KOZŁOWSKI Jan Andrzej 487 15.70 7.01
CHRZANOWSKA Beata 54 1.74 0.78
ŚWILSKI Ryszard Jan 17 0.55 0.24
LESZCZYŃSKA Jolanta Iwona 43 1.39 0.62
GRZĘDZICKI Łukasz Piotr 30 0.97 0.43
ROGOWIEC Katarzyna 27 0.87 0.39
KULAS Jan Edward 23 0.74 0.33
WAŁĘSA Jarosław Leszek 510 16.44 7.34