A  A+ A+

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

Powiat chojnicki 

chojnicki
brak 21.29% 23.62% 25.96% 28.29% 30.63% 32.96% 35.29% 37.63% 39.96% 42.30%
danych 23.61% 25.95% 28.28% 30.62% 32.95% 35.28% 37.62% 39.95% 42.29% 44.63%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:74 135
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:15 800
Liczba ważnych kart:15 797
Frekwencja wyborcza:21.31%
Liczba głosów ważnych:15 157
% głosów ważnych:95.95%
Liczba głosów na listy komitetu:5 759
% 38.00%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Chojnice 31 741  7 232  7 233  6 950  3 102  44.63
Brusy 10 625  2 826  2 824  2 714  821  30.25
Chojnice 13 586  2 418  2 417  2 319  831  35.83
Czersk 16 426  2 997  2 996  2 864  939  32.79
Konarzyny 1 757  327  327  310  66  21.29
Ogółem 74 135  15 800  15 797  15 157  5 759  38.00
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
LEWANDOWSKI Janusz Antoni 2 801 48.64 18.48
KRZYWONOS-STRYCHARSKA Henryka Krystyna 656 11.39 4.33
KOZŁOWSKI Jan Andrzej 903 15.68 5.96
CHRZANOWSKA Beata 101 1.75 0.67
ŚWILSKI Ryszard Jan 28 0.49 0.18
LESZCZYŃSKA Jolanta Iwona 100 1.74 0.66
GRZĘDZICKI Łukasz Piotr 93 1.61 0.61
ROGOWIEC Katarzyna 54 0.94 0.36
KULAS Jan Edward 57 0.99 0.38
WAŁĘSA Jarosław Leszek 966 16.77 6.37