A  A+ A+

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

Miasto Brusy

Brusy
brak 21.29% 23.62% 25.96% 28.29% 30.63% 32.96% 35.29% 37.63% 39.96% 42.30%
danych 23.61% 25.95% 28.28% 30.62% 32.95% 35.28% 37.62% 39.95% 42.29% 44.63%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:10 625
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:2 826
Liczba ważnych kart:2 824
Frekwencja wyborcza:26.60%
Liczba głosów ważnych:2 714
% głosów ważnych:96.10%
Liczba głosów na listy komitetu:821
% 30.25%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
LEWANDOWSKI Janusz Antoni 292 35.57 10.76
KRZYWONOS-STRYCHARSKA Henryka Krystyna 78 9.50 2.87
KOZŁOWSKI Jan Andrzej 244 29.72 8.99
CHRZANOWSKA Beata 15 1.83 0.55
ŚWILSKI Ryszard Jan 5 0.61 0.18
LESZCZYŃSKA Jolanta Iwona 23 2.80 0.85
GRZĘDZICKI Łukasz Piotr 46 5.60 1.69
ROGOWIEC Katarzyna 3 0.37 0.11
KULAS Jan Edward 3 0.37 0.11
WAŁĘSA Jarosław Leszek 112 13.64 4.13