A  A+ A+

Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro

Miasto Czarne

Czarne
brak 1.79% 2.02% 2.25% 2.48% 2.71% 2.94% 3.16% 3.39% 3.62% 3.85%
danych 2.01% 2.24% 2.47% 2.70% 2.93% 3.15% 3.38% 3.61% 3.84% 4.08%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:8 647
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 615
Liczba ważnych kart:1 615
Frekwencja wyborcza:18.68%
Liczba głosów ważnych:1 515
% głosów ważnych:93.81%
Liczba głosów na listy komitetu:37
% 2.44%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
STECKIEWICZ Krzysztof 9 24.32 0.59
KĘPKA Teresa 11 29.73 0.73
PLOTZKE Kazimierz Julian 3 8.11 0.20
KURSKA Anna Maria 2 5.41 0.13
JAWORSKI Adam Marek 5 13.51 0.33
MAJDAŃCZUK Dariusz Mirosław 3 8.11 0.20
ROGOWSKA Małgorzata Ewa 1 2.70 0.07
ZAWADA Andrzej Robert 2 5.41 0.13
KRÓL Maria Kazimiera 0 0.00 0.00
PILKIEWICZ Olena 1 2.70 0.07