A  A+ A+

Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro

Powiat człuchowski 

człuchowski
brak 1.79% 2.02% 2.25% 2.48% 2.71% 2.94% 3.16% 3.39% 3.62% 3.85%
danych 2.01% 2.24% 2.47% 2.70% 2.93% 3.15% 3.38% 3.61% 3.84% 4.08%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:46 468
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:8 027
Liczba ważnych kart:8 026
Frekwencja wyborcza:17.27%
Liczba głosów ważnych:7 641
% głosów ważnych:95.20%
Liczba głosów na listy komitetu:228
% 2.98%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Człuchów 11 673  2 564  2 564  2 482  76  3.06
Czarne 8 647  1 615  1 615  1 515  37  2.44
Człuchów 8 147  1 137  1 136  1 089  37  3.40
Debrzno 7 299  1 095  1 095  1 029  42  4.08
Koczała 2 802  435  435  405  12  2.96
Przechlewo 4 918  770  770  728  13  1.79
Rzeczenica 2 982  411  411  393  11  2.80
Ogółem 46 468  8 027  8 026  7 641  228  2.98
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
STECKIEWICZ Krzysztof 54 23.68 0.71
KĘPKA Teresa 56 24.56 0.73
PLOTZKE Kazimierz Julian 20 8.77 0.26
KURSKA Anna Maria 22 9.65 0.29
JAWORSKI Adam Marek 28 12.28 0.37
MAJDAŃCZUK Dariusz Mirosław 12 5.26 0.16
ROGOWSKA Małgorzata Ewa 11 4.82 0.14
ZAWADA Andrzej Robert 12 5.26 0.16
KRÓL Maria Kazimiera 10 4.39 0.13
PILKIEWICZ Olena 3 1.32 0.04