A  A+ A+

Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro

Gmina Rzeczenica

Rzeczenica
brak 1.79% 2.02% 2.25% 2.48% 2.71% 2.94% 3.16% 3.39% 3.62% 3.85%
danych 2.01% 2.24% 2.47% 2.70% 2.93% 3.15% 3.38% 3.61% 3.84% 4.08%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:2 982
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:411
Liczba ważnych kart:411
Frekwencja wyborcza:13.78%
Liczba głosów ważnych:393
% głosów ważnych:95.62%
Liczba głosów na listy komitetu:11
% 2.80%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
STECKIEWICZ Krzysztof 3 27.27 0.76
KĘPKA Teresa 2 18.18 0.51
PLOTZKE Kazimierz Julian 1 9.09 0.25
KURSKA Anna Maria 0 0.00 0.00
JAWORSKI Adam Marek 2 18.18 0.51
MAJDAŃCZUK Dariusz Mirosław 1 9.09 0.25
ROGOWSKA Małgorzata Ewa 0 0.00 0.00
ZAWADA Andrzej Robert 1 9.09 0.25
KRÓL Maria Kazimiera 0 0.00 0.00
PILKIEWICZ Olena 1 9.09 0.25