A  A+ A+

Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro

Miasto Debrzno

Debrzno
brak 1.79% 2.02% 2.25% 2.48% 2.71% 2.94% 3.16% 3.39% 3.62% 3.85%
danych 2.01% 2.24% 2.47% 2.70% 2.93% 3.15% 3.38% 3.61% 3.84% 4.08%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:7 299
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 095
Liczba ważnych kart:1 095
Frekwencja wyborcza:15.00%
Liczba głosów ważnych:1 029
% głosów ważnych:93.97%
Liczba głosów na listy komitetu:42
% 4.08%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
STECKIEWICZ Krzysztof 8 19.05 0.78
KĘPKA Teresa 12 28.57 1.17
PLOTZKE Kazimierz Julian 5 11.90 0.49
KURSKA Anna Maria 1 2.38 0.10
JAWORSKI Adam Marek 9 21.43 0.87
MAJDAŃCZUK Dariusz Mirosław 2 4.76 0.19
ROGOWSKA Małgorzata Ewa 1 2.38 0.10
ZAWADA Andrzej Robert 1 2.38 0.10
KRÓL Maria Kazimiera 2 4.76 0.19
PILKIEWICZ Olena 1 2.38 0.10