A  A+ A+

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

Gmina Koczała

Koczała
brak 28.28% 30.19% 32.11% 34.02% 35.93% 37.85% 39.76% 41.67% 43.58% 45.50%
danych 30.18% 32.10% 34.01% 35.92% 37.84% 39.75% 41.66% 43.57% 45.49% 47.41%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:2 802
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:435
Liczba ważnych kart:435
Frekwencja wyborcza:15.52%
Liczba głosów ważnych:405
% głosów ważnych:93.10%
Liczba głosów na listy komitetu:192
% 47.41%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
LEWANDOWSKI Janusz Antoni 69 35.94 17.04
KRZYWONOS-STRYCHARSKA Henryka Krystyna 22 11.46 5.43
KOZŁOWSKI Jan Andrzej 61 31.77 15.06
CHRZANOWSKA Beata 11 5.73 2.72
ŚWILSKI Ryszard Jan 1 0.52 0.25
LESZCZYŃSKA Jolanta Iwona 2 1.04 0.49
GRZĘDZICKI Łukasz Piotr 4 2.08 0.99
ROGOWIEC Katarzyna 1 0.52 0.25
KULAS Jan Edward 4 2.08 0.99
WAŁĘSA Jarosław Leszek 17 8.85 4.20