A  A+ A+

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

Powiat człuchowski 

człuchowski
brak 28.28% 30.19% 32.11% 34.02% 35.93% 37.85% 39.76% 41.67% 43.58% 45.50%
danych 30.18% 32.10% 34.01% 35.92% 37.84% 39.75% 41.66% 43.57% 45.49% 47.41%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:46 468
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:8 027
Liczba ważnych kart:8 026
Frekwencja wyborcza:17.27%
Liczba głosów ważnych:7 641
% głosów ważnych:95.20%
Liczba głosów na listy komitetu:2 937
% 38.44%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Człuchów 11 673  2 564  2 564  2 482  1 149  46.29
Czarne 8 647  1 615  1 615  1 515  504  33.27
Człuchów 8 147  1 137  1 136  1 089  308  28.28
Debrzno 7 299  1 095  1 095  1 029  353  34.31
Koczała 2 802  435  435  405  192  47.41
Przechlewo 4 918  770  770  728  316  43.41
Rzeczenica 2 982  411  411  393  115  29.26
Ogółem 46 468  8 027  8 026  7 641  2 937  38.44
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
LEWANDOWSKI Janusz Antoni 1 215 41.37 15.90
KRZYWONOS-STRYCHARSKA Henryka Krystyna 356 12.12 4.66
KOZŁOWSKI Jan Andrzej 746 25.40 9.76
CHRZANOWSKA Beata 104 3.54 1.36
ŚWILSKI Ryszard Jan 9 0.31 0.12
LESZCZYŃSKA Jolanta Iwona 48 1.63 0.63
GRZĘDZICKI Łukasz Piotr 17 0.58 0.22
ROGOWIEC Katarzyna 20 0.68 0.26
KULAS Jan Edward 22 0.75 0.29
WAŁĘSA Jarosław Leszek 400 13.62 5.23