A  A+ A+

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

Gmina Koczała

Koczała
brak 15.06% 15.75% 16.44% 17.13% 17.82% 18.51% 19.19% 19.88% 20.57% 21.26%
danych 15.74% 16.43% 17.12% 17.81% 18.50% 19.18% 19.87% 20.56% 21.25% 21.95%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:2 802
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:435
Liczba ważnych kart:435
Frekwencja wyborcza:15.52%
Liczba głosów ważnych:405
% głosów ważnych:93.10%
Liczba głosów na listy komitetu:61
% 15.06%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
FOTYGA Anna Elżbieta 23 37.70 5.68
SZCZYPIŃSKA Jolanta Irena 18 29.51 4.44
ŻYNDA Zenon Henryk 1 1.64 0.25
SIKORA Danuta Teresa 2 3.28 0.49
KLAWITER Jan Andrzej 11 18.03 2.72
SELLIN Jarosław Daniel 3 4.92 0.74
KILIAN Jan 0 0.00 0.00
STROCIAK Marek Roman 0 0.00 0.00
STANULEWICZ Katarzyna Barbara 1 1.64 0.25
BARZOWSKI Jerzy 2 3.28 0.49