A  A+ A+

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

Powiat człuchowski 

człuchowski
brak 15.06% 15.75% 16.44% 17.13% 17.82% 18.51% 19.19% 19.88% 20.57% 21.26%
danych 15.74% 16.43% 17.12% 17.81% 18.50% 19.18% 19.87% 20.56% 21.25% 21.95%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:46 468
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:8 027
Liczba ważnych kart:8 026
Frekwencja wyborcza:17.27%
Liczba głosów ważnych:7 641
% głosów ważnych:95.20%
Liczba głosów na listy komitetu:1 384
% 18.11%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Człuchów 11 673  2 564  2 564  2 482  468  18.86
Czarne 8 647  1 615  1 615  1 515  231  15.25
Człuchów 8 147  1 137  1 136  1 089  239  21.95
Debrzno 7 299  1 095  1 095  1 029  184  17.88
Koczała 2 802  435  435  405  61  15.06
Przechlewo 4 918  770  770  728  127  17.45
Rzeczenica 2 982  411  411  393  74  18.83
Ogółem 46 468  8 027  8 026  7 641  1 384  18.11
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
FOTYGA Anna Elżbieta 566 40.90 7.41
SZCZYPIŃSKA Jolanta Irena 482 34.83 6.31
ŻYNDA Zenon Henryk 30 2.17 0.39
SIKORA Danuta Teresa 77 5.56 1.01
KLAWITER Jan Andrzej 40 2.89 0.52
SELLIN Jarosław Daniel 86 6.21 1.13
KILIAN Jan 29 2.10 0.38
STROCIAK Marek Roman 9 0.65 0.12
STANULEWICZ Katarzyna Barbara 20 1.45 0.26
BARZOWSKI Jerzy 45 3.25 0.59