A  A+ A+

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

Gmina Rzeczenica

Rzeczenica
brak 15.06% 15.75% 16.44% 17.13% 17.82% 18.51% 19.19% 19.88% 20.57% 21.26%
danych 15.74% 16.43% 17.12% 17.81% 18.50% 19.18% 19.87% 20.56% 21.25% 21.95%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:2 982
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:411
Liczba ważnych kart:411
Frekwencja wyborcza:13.78%
Liczba głosów ważnych:393
% głosów ważnych:95.62%
Liczba głosów na listy komitetu:74
% 18.83%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
FOTYGA Anna Elżbieta 35 47.30 8.91
SZCZYPIŃSKA Jolanta Irena 18 24.32 4.58
ŻYNDA Zenon Henryk 4 5.41 1.02
SIKORA Danuta Teresa 2 2.70 0.51
KLAWITER Jan Andrzej 7 9.46 1.78
SELLIN Jarosław Daniel 1 1.35 0.25
KILIAN Jan 2 2.70 0.51
STROCIAK Marek Roman 1 1.35 0.25
STANULEWICZ Katarzyna Barbara 0 0.00 0.00
BARZOWSKI Jerzy 4 5.41 1.02