A  A+ A+

Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro

Gmina Chmielno

Chmielno
brak 2.36% 3.01% 3.66% 4.31% 4.96% 5.61% 6.26% 6.91% 7.56% 8.21%
danych 3.00% 3.65% 4.30% 4.95% 5.60% 6.25% 6.90% 7.55% 8.20% 8.86%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:5 426
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 451
Liczba ważnych kart:1 451
Frekwencja wyborcza:26.74%
Liczba głosów ważnych:1 408
% głosów ważnych:97.04%
Liczba głosów na listy komitetu:46
% 3.27%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
STECKIEWICZ Krzysztof 9 19.57 0.64
KĘPKA Teresa 19 41.30 1.35
PLOTZKE Kazimierz Julian 3 6.52 0.21
KURSKA Anna Maria 3 6.52 0.21
JAWORSKI Adam Marek 4 8.70 0.28
MAJDAŃCZUK Dariusz Mirosław 1 2.17 0.07
ROGOWSKA Małgorzata Ewa 1 2.17 0.07
ZAWADA Andrzej Robert 2 4.35 0.14
KRÓL Maria Kazimiera 2 4.35 0.14
PILKIEWICZ Olena 2 4.35 0.14