A  A+ A+

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

Gmina Chmielno

Chmielno
brak 30.45% 32.66% 34.87% 37.08% 39.29% 41.51% 43.72% 45.93% 48.14% 50.35%
danych 32.65% 34.86% 37.07% 39.28% 41.50% 43.71% 45.92% 48.13% 50.34% 52.56%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:5 426
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 451
Liczba ważnych kart:1 451
Frekwencja wyborcza:26.74%
Liczba głosów ważnych:1 408
% głosów ważnych:97.04%
Liczba głosów na listy komitetu:536
% 38.07%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
LEWANDOWSKI Janusz Antoni 168 31.34 11.93
KRZYWONOS-STRYCHARSKA Henryka Krystyna 63 11.75 4.47
KOZŁOWSKI Jan Andrzej 125 23.32 8.88
CHRZANOWSKA Beata 5 0.93 0.36
ŚWILSKI Ryszard Jan 6 1.12 0.43
LESZCZYŃSKA Jolanta Iwona 15 2.80 1.07
GRZĘDZICKI Łukasz Piotr 66 12.31 4.69
ROGOWIEC Katarzyna 3 0.56 0.21
KULAS Jan Edward 3 0.56 0.21
WAŁĘSA Jarosław Leszek 82 15.30 5.82