A  A+ A+

Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia

Gmina Somonino

Somonino
brak 0.07% 0.13% 0.18% 0.24% 0.29% 0.35% 0.41% 0.46% 0.52% 0.57%
danych 0.12% 0.17% 0.23% 0.28% 0.34% 0.40% 0.45% 0.51% 0.56% 0.63%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:7 394
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 313
Liczba ważnych kart:1 312
Frekwencja wyborcza:17.76%
Liczba głosów ważnych:1 272
% głosów ważnych:96.95%
Liczba głosów na listy komitetu:8
% 0.63%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
PAWEŁCZAK Barnaba Bogusz 2 25.00 0.16
RZEPKA Szymon Stanisław 0 0.00 0.00
MIETKOWSKI Karol 1 12.50 0.08
WESOŁA Joanna Małgorzata 3 37.50 0.24
ALTMANN Paula 2 25.00 0.16