A  A+ A+

Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia

Powiat kartuski 

kartuski
brak 0.07% 0.13% 0.18% 0.24% 0.29% 0.35% 0.41% 0.46% 0.52% 0.57%
danych 0.12% 0.17% 0.23% 0.28% 0.34% 0.40% 0.45% 0.51% 0.56% 0.63%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:90 892
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:24 164
Liczba ważnych kart:24 159
Frekwencja wyborcza:26.59%
Liczba głosów ważnych:23 455
% głosów ważnych:97.09%
Liczba głosów na listy komitetu:76
% 0.32%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Chmielno 5 426  1 451  1 451  1 408  0.50
Kartuzy 24 435  6 635  6 634  6 454  25  0.39
Przodkowo 5 958  1 430  1 430  1 379  0.07
Sierakowice 13 165  3 589  3 589  3 488  0.17
Somonino 7 394  1 313  1 312  1 272  0.63
Stężyca 7 146  1 871  1 871  1 805  0.17
Sulęczyno 3 950  1 030  1 030  982  0.20
Żukowo 23 418  6 845  6 842  6 667  24  0.36
Ogółem 90 892  24 164  24 159  23 455  76  0.32
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
PAWEŁCZAK Barnaba Bogusz 18 23.68 0.08
RZEPKA Szymon Stanisław 8 10.53 0.03
MIETKOWSKI Karol 7 9.21 0.03
WESOŁA Joanna Małgorzata 20 26.32 0.09
ALTMANN Paula 23 30.26 0.10