A  A+ A+

Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia

Miasto Żukowo

Żukowo
brak 0.07% 0.13% 0.18% 0.24% 0.29% 0.35% 0.41% 0.46% 0.52% 0.57%
danych 0.12% 0.17% 0.23% 0.28% 0.34% 0.40% 0.45% 0.51% 0.56% 0.63%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:23 418
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:6 845
Liczba ważnych kart:6 842
Frekwencja wyborcza:29.23%
Liczba głosów ważnych:6 667
% głosów ważnych:97.44%
Liczba głosów na listy komitetu:24
% 0.36%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
PAWEŁCZAK Barnaba Bogusz 5 20.83 0.07
RZEPKA Szymon Stanisław 3 12.50 0.04
MIETKOWSKI Karol 0 0.00 0.00
WESOŁA Joanna Małgorzata 5 20.83 0.07
ALTMANN Paula 11 45.83 0.16