A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina

Gmina Gardeja

Gardeja
brak 1.05% 1.26% 1.47% 1.68% 1.89% 2.11% 2.32% 2.53% 2.74% 2.95%
danych 1.25% 1.46% 1.67% 1.88% 2.10% 2.31% 2.52% 2.73% 2.94% 3.16%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:6 494
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:698
Liczba ważnych kart:698
Frekwencja wyborcza:10.75%
Liczba głosów ważnych:660
% głosów ważnych:94.56%
Liczba głosów na listy komitetu:11
% 1.67%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
HAMBURA Stefan Józef 0 0.00 0.00
ZWARA Piotr Roman 0 0.00 0.00
KOZŁOWSKI Jan 3 27.27 0.45
LABUDA Maria Barbara 3 27.27 0.45
SZRAMOWSKI Wojciech Norbert 1 9.09 0.15
KOTAS Wojciech Tomasz 0 0.00 0.00
SIUDEK Małgorzata 1 9.09 0.15
GŁADYSZ Anna Marta 1 9.09 0.15
JAWORSKI Karol Artur 2 18.18 0.30