A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina

Powiat kwidzyński 

kwidzyński
brak 1.05% 1.26% 1.47% 1.68% 1.89% 2.11% 2.32% 2.53% 2.74% 2.95%
danych 1.25% 1.46% 1.67% 1.88% 2.10% 2.31% 2.52% 2.73% 2.94% 3.16%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:64 805
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:11 785
Liczba ważnych kart:11 784
Frekwencja wyborcza:18.19%
Liczba głosów ważnych:11 373
% głosów ważnych:96.51%
Liczba głosów na listy komitetu:193
% 1.70%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Kwidzyn 30 362  6 956  6 955  6 763  101  1.49
Gardeja 6 494  698  698  660  11  1.67
Kwidzyn 8 515  1 294  1 294  1 238  13  1.05
Prabuty 10 464  1 583  1 583  1 517  48  3.16
Ryjewo 4 429  632  632  599  1.34
Sadlinki 4 541  622  622  596  12  2.01
Ogółem 64 805  11 785  11 784  11 373  193  1.70
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
HAMBURA Stefan Józef 64 33.16 0.56
ZWARA Piotr Roman 5 2.59 0.04
KOZŁOWSKI Jan 53 27.46 0.47
LABUDA Maria Barbara 29 15.03 0.25
SZRAMOWSKI Wojciech Norbert 6 3.11 0.05
KOTAS Wojciech Tomasz 7 3.63 0.06
SIUDEK Małgorzata 10 5.18 0.09
GŁADYSZ Anna Marta 8 4.15 0.07
JAWORSKI Karol Artur 11 5.70 0.10