A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina

Gmina Sadlinki

Sadlinki
brak 1.05% 1.26% 1.47% 1.68% 1.89% 2.11% 2.32% 2.53% 2.74% 2.95%
danych 1.25% 1.46% 1.67% 1.88% 2.10% 2.31% 2.52% 2.73% 2.94% 3.16%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:4 541
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:622
Liczba ważnych kart:622
Frekwencja wyborcza:13.70%
Liczba głosów ważnych:596
% głosów ważnych:95.82%
Liczba głosów na listy komitetu:12
% 2.01%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
HAMBURA Stefan Józef 5 41.67 0.84
ZWARA Piotr Roman 0 0.00 0.00
KOZŁOWSKI Jan 1 8.33 0.17
LABUDA Maria Barbara 5 41.67 0.84
SZRAMOWSKI Wojciech Norbert 0 0.00 0.00
KOTAS Wojciech Tomasz 0 0.00 0.00
SIUDEK Małgorzata 0 0.00 0.00
GŁADYSZ Anna Marta 0 0.00 0.00
JAWORSKI Karol Artur 1 8.33 0.17