A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina

Gmina Kwidzyn

Kwidzyn
brak 1.05% 1.26% 1.47% 1.68% 1.89% 2.11% 2.32% 2.53% 2.74% 2.95%
danych 1.25% 1.46% 1.67% 1.88% 2.10% 2.31% 2.52% 2.73% 2.94% 3.16%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:8 515
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 294
Liczba ważnych kart:1 294
Frekwencja wyborcza:15.20%
Liczba głosów ważnych:1 238
% głosów ważnych:95.67%
Liczba głosów na listy komitetu:13
% 1.05%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
HAMBURA Stefan Józef 2 15.38 0.16
ZWARA Piotr Roman 1 7.69 0.08
KOZŁOWSKI Jan 3 23.08 0.24
LABUDA Maria Barbara 3 23.08 0.24
SZRAMOWSKI Wojciech Norbert 2 15.38 0.16
KOTAS Wojciech Tomasz 0 0.00 0.00
SIUDEK Małgorzata 1 7.69 0.08
GŁADYSZ Anna Marta 1 7.69 0.08
JAWORSKI Karol Artur 0 0.00 0.00