A  A+ A+

Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia

Gmina Kwidzyn

Kwidzyn
brak 0.15% 0.23% 0.30% 0.38% 0.46% 0.54% 0.61% 0.69% 0.77% 0.84%
danych 0.22% 0.29% 0.37% 0.45% 0.53% 0.60% 0.68% 0.76% 0.83% 0.92%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:8 515
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 294
Liczba ważnych kart:1 294
Frekwencja wyborcza:15.20%
Liczba głosów ważnych:1 238
% głosów ważnych:95.67%
Liczba głosów na listy komitetu:6
% 0.48%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
PAWEŁCZAK Barnaba Bogusz 2 33.33 0.16
RZEPKA Szymon Stanisław 0 0.00 0.00
MIETKOWSKI Karol 2 33.33 0.16
WESOŁA Joanna Małgorzata 2 33.33 0.16
ALTMANN Paula 0 0.00 0.00