A  A+ A+

Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia

Powiat kwidzyński 

kwidzyński
brak 0.15% 0.23% 0.30% 0.38% 0.46% 0.54% 0.61% 0.69% 0.77% 0.84%
danych 0.22% 0.29% 0.37% 0.45% 0.53% 0.60% 0.68% 0.76% 0.83% 0.92%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:64 805
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:11 785
Liczba ważnych kart:11 784
Frekwencja wyborcza:18.19%
Liczba głosów ważnych:11 373
% głosów ważnych:96.51%
Liczba głosów na listy komitetu:39
% 0.34%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Kwidzyn 30 362  6 956  6 955  6 763  15  0.22
Gardeja 6 494  698  698  660  0.15
Kwidzyn 8 515  1 294  1 294  1 238  0.48
Prabuty 10 464  1 583  1 583  1 517  14  0.92
Ryjewo 4 429  632  632  599  0.33
Sadlinki 4 541  622  622  596  0.17
Ogółem 64 805  11 785  11 784  11 373  39  0.34
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
PAWEŁCZAK Barnaba Bogusz 12 30.77 0.11
RZEPKA Szymon Stanisław 7 17.95 0.06
MIETKOWSKI Karol 5 12.82 0.04
WESOŁA Joanna Małgorzata 9 23.08 0.08
ALTMANN Paula 6 15.38 0.05