A  A+ A+

Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia

Gmina Ryjewo

Ryjewo
brak 0.15% 0.23% 0.30% 0.38% 0.46% 0.54% 0.61% 0.69% 0.77% 0.84%
danych 0.22% 0.29% 0.37% 0.45% 0.53% 0.60% 0.68% 0.76% 0.83% 0.92%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:4 429
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:632
Liczba ważnych kart:632
Frekwencja wyborcza:14.27%
Liczba głosów ważnych:599
% głosów ważnych:94.78%
Liczba głosów na listy komitetu:2
% 0.33%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
PAWEŁCZAK Barnaba Bogusz 1 50.00 0.17
RZEPKA Szymon Stanisław 0 0.00 0.00
MIETKOWSKI Karol 0 0.00 0.00
WESOŁA Joanna Małgorzata 1 50.00 0.17
ALTMANN Paula 0 0.00 0.00