A  A+ A+

Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro

Gmina Sadlinki

Sadlinki
brak 2.35% 2.57% 2.78% 3.00% 3.21% 3.43% 3.65% 3.86% 4.08% 4.29%
danych 2.56% 2.77% 2.99% 3.20% 3.42% 3.64% 3.85% 4.07% 4.28% 4.51%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:4 541
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:622
Liczba ważnych kart:622
Frekwencja wyborcza:13.70%
Liczba głosów ważnych:596
% głosów ważnych:95.82%
Liczba głosów na listy komitetu:16
% 2.68%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
STECKIEWICZ Krzysztof 4 25.00 0.67
KĘPKA Teresa 6 37.50 1.01
PLOTZKE Kazimierz Julian 1 6.25 0.17
KURSKA Anna Maria 0 0.00 0.00
JAWORSKI Adam Marek 1 6.25 0.17
MAJDAŃCZUK Dariusz Mirosław 0 0.00 0.00
ROGOWSKA Małgorzata Ewa 2 12.50 0.34
ZAWADA Andrzej Robert 0 0.00 0.00
KRÓL Maria Kazimiera 2 12.50 0.34
PILKIEWICZ Olena 0 0.00 0.00