A  A+ A+

Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro

Powiat kwidzyński 

kwidzyński
brak 2.35% 2.57% 2.78% 3.00% 3.21% 3.43% 3.65% 3.86% 4.08% 4.29%
danych 2.56% 2.77% 2.99% 3.20% 3.42% 3.64% 3.85% 4.07% 4.28% 4.51%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:64 805
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:11 785
Liczba ważnych kart:11 784
Frekwencja wyborcza:18.19%
Liczba głosów ważnych:11 373
% głosów ważnych:96.51%
Liczba głosów na listy komitetu:317
% 2.79%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Kwidzyn 30 362  6 956  6 955  6 763  159  2.35
Gardeja 6 494  698  698  660  17  2.58
Kwidzyn 8 515  1 294  1 294  1 238  43  3.47
Prabuty 10 464  1 583  1 583  1 517  55  3.63
Ryjewo 4 429  632  632  599  27  4.51
Sadlinki 4 541  622  622  596  16  2.68
Ogółem 64 805  11 785  11 784  11 373  317  2.79
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
STECKIEWICZ Krzysztof 69 21.77 0.61
KĘPKA Teresa 82 25.87 0.72
PLOTZKE Kazimierz Julian 9 2.84 0.08
KURSKA Anna Maria 33 10.41 0.29
JAWORSKI Adam Marek 24 7.57 0.21
MAJDAŃCZUK Dariusz Mirosław 9 2.84 0.08
ROGOWSKA Małgorzata Ewa 14 4.42 0.12
ZAWADA Andrzej Robert 9 2.84 0.08
KRÓL Maria Kazimiera 57 17.98 0.50
PILKIEWICZ Olena 11 3.47 0.10