A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Gmina Sadlinki

Sadlinki
brak 1.12% 1.29% 1.47% 1.64% 1.81% 1.99% 2.16% 2.33% 2.50% 2.68%
danych 1.28% 1.46% 1.63% 1.80% 1.98% 2.15% 2.32% 2.49% 2.67% 2.85%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:4 541
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:622
Liczba ważnych kart:622
Frekwencja wyborcza:13.70%
Liczba głosów ważnych:596
% głosów ważnych:95.82%
Liczba głosów na listy komitetu:17
% 2.85%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
PAŁASZ Tomasz Jakub 6 35.29 1.01
ZIENKIEWICZ Artur Krzysztof 0 0.00 0.00
DZIADUL Piotr Tomasz 1 5.88 0.17
PIASECKA Dorota Magdalena 0 0.00 0.00
KRUPA Łukasz 9 52.94 1.51
MARCINKOWSKA Aleksandra 0 0.00 0.00
TACKOWIAK Irena Aleksandra 0 0.00 0.00
ZALESIŃSKA Dominika 0 0.00 0.00
BŁASZKOWSKI Piotr Jan 1 5.88 0.17
KOZIEŁ Andrzej Mirosław 0 0.00 0.00