A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Powiat kwidzyński 

kwidzyński
brak 1.12% 1.29% 1.47% 1.64% 1.81% 1.99% 2.16% 2.33% 2.50% 2.68%
danych 1.28% 1.46% 1.63% 1.80% 1.98% 2.15% 2.32% 2.49% 2.67% 2.85%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:64 805
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:11 785
Liczba ważnych kart:11 784
Frekwencja wyborcza:18.19%
Liczba głosów ważnych:11 373
% głosów ważnych:96.51%
Liczba głosów na listy komitetu:158
% 1.39%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Kwidzyn 30 362  6 956  6 955  6 763  77  1.14
Gardeja 6 494  698  698  660  11  1.67
Kwidzyn 8 515  1 294  1 294  1 238  21  1.70
Prabuty 10 464  1 583  1 583  1 517  17  1.12
Ryjewo 4 429  632  632  599  15  2.50
Sadlinki 4 541  622  622  596  17  2.85
Ogółem 64 805  11 785  11 784  11 373  158  1.39
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
PAŁASZ Tomasz Jakub 49 31.01 0.43
ZIENKIEWICZ Artur Krzysztof 9 5.70 0.08
DZIADUL Piotr Tomasz 11 6.96 0.10
PIASECKA Dorota Magdalena 12 7.59 0.11
KRUPA Łukasz 51 32.28 0.45
MARCINKOWSKA Aleksandra 6 3.80 0.05
TACKOWIAK Irena Aleksandra 3 1.90 0.03
ZALESIŃSKA Dominika 5 3.16 0.04
BŁASZKOWSKI Piotr Jan 5 3.16 0.04
KOZIEŁ Andrzej Mirosław 7 4.43 0.06