A  A+ A+

Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro

Gmina Ostaszewo

Ostaszewo
brak 1.97% 2.23% 2.48% 2.74% 2.99% 3.25% 3.51% 3.76% 4.02% 4.27%
danych 2.22% 2.47% 2.73% 2.98% 3.24% 3.50% 3.75% 4.01% 4.26% 4.53%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:2 537
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:392
Liczba ważnych kart:392
Frekwencja wyborcza:15.45%
Liczba głosów ważnych:374
% głosów ważnych:95.41%
Liczba głosów na listy komitetu:11
% 2.94%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
STECKIEWICZ Krzysztof 3 27.27 0.80
KĘPKA Teresa 3 27.27 0.80
PLOTZKE Kazimierz Julian 0 0.00 0.00
KURSKA Anna Maria 2 18.18 0.53
JAWORSKI Adam Marek 0 0.00 0.00
MAJDAŃCZUK Dariusz Mirosław 0 0.00 0.00
ROGOWSKA Małgorzata Ewa 0 0.00 0.00
ZAWADA Andrzej Robert 0 0.00 0.00
KRÓL Maria Kazimiera 3 27.27 0.80
PILKIEWICZ Olena 0 0.00 0.00