A  A+ A+

Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro

Powiat nowodworski 

nowodworski
brak 1.97% 2.23% 2.48% 2.74% 2.99% 3.25% 3.51% 3.76% 4.02% 4.27%
danych 2.22% 2.47% 2.73% 2.98% 3.24% 3.50% 3.75% 4.01% 4.26% 4.53%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:28 988
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:4 982
Liczba ważnych kart:4 980
Frekwencja wyborcza:17.19%
Liczba głosów ważnych:4 805
% głosów ważnych:96.49%
Liczba głosów na listy komitetu:152
% 3.16%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Krynica Morska 1 256  416  416  406  1.97
Nowy Dwór Gdański 14 162  2 229  2 227  2 161  55  2.55
Ostaszewo 2 537  392  392  374  11  2.94
Stegna 8 060  1 358  1 358  1 303  59  4.53
Sztutowo 2 973  587  587  561  19  3.39
Ogółem 28 988  4 982  4 980  4 805  152  3.16
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
STECKIEWICZ Krzysztof 29 19.08 0.60
KĘPKA Teresa 38 25.00 0.79
PLOTZKE Kazimierz Julian 12 7.89 0.25
KURSKA Anna Maria 22 14.47 0.46
JAWORSKI Adam Marek 19 12.50 0.40
MAJDAŃCZUK Dariusz Mirosław 4 2.63 0.08
ROGOWSKA Małgorzata Ewa 9 5.92 0.19
ZAWADA Andrzej Robert 6 3.95 0.12
KRÓL Maria Kazimiera 8 5.26 0.17
PILKIEWICZ Olena 5 3.29 0.10