A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina

Gmina Ostaszewo

Ostaszewo
brak 1.77% 1.97% 2.16% 2.36% 2.56% 2.76% 2.95% 3.15% 3.35% 3.54%
danych 1.96% 2.15% 2.35% 2.55% 2.75% 2.94% 3.14% 3.34% 3.53% 3.74%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:2 537
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:392
Liczba ważnych kart:392
Frekwencja wyborcza:15.45%
Liczba głosów ważnych:374
% głosów ważnych:95.41%
Liczba głosów na listy komitetu:14
% 3.74%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
HAMBURA Stefan Józef 2 14.29 0.53
ZWARA Piotr Roman 1 7.14 0.27
KOZŁOWSKI Jan 6 42.86 1.60
LABUDA Maria Barbara 3 21.43 0.80
SZRAMOWSKI Wojciech Norbert 0 0.00 0.00
KOTAS Wojciech Tomasz 0 0.00 0.00
SIUDEK Małgorzata 1 7.14 0.27
GŁADYSZ Anna Marta 1 7.14 0.27
JAWORSKI Karol Artur 0 0.00 0.00