A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina

Powiat nowodworski 

nowodworski
brak 1.77% 1.97% 2.16% 2.36% 2.56% 2.76% 2.95% 3.15% 3.35% 3.54%
danych 1.96% 2.15% 2.35% 2.55% 2.75% 2.94% 3.14% 3.34% 3.53% 3.74%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:28 988
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:4 982
Liczba ważnych kart:4 980
Frekwencja wyborcza:17.19%
Liczba głosów ważnych:4 805
% głosów ważnych:96.49%
Liczba głosów na listy komitetu:106
% 2.21%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Krynica Morska 1 256  416  416  406  1.97
Nowy Dwór Gdański 14 162  2 229  2 227  2 161  48  2.22
Ostaszewo 2 537  392  392  374  14  3.74
Stegna 8 060  1 358  1 358  1 303  23  1.77
Sztutowo 2 973  587  587  561  13  2.32
Ogółem 28 988  4 982  4 980  4 805  106  2.21
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
HAMBURA Stefan Józef 26 24.53 0.54
ZWARA Piotr Roman 4 3.77 0.08
KOZŁOWSKI Jan 40 37.74 0.83
LABUDA Maria Barbara 17 16.04 0.35
SZRAMOWSKI Wojciech Norbert 4 3.77 0.08
KOTAS Wojciech Tomasz 2 1.89 0.04
SIUDEK Małgorzata 5 4.72 0.10
GŁADYSZ Anna Marta 3 2.83 0.06
JAWORSKI Karol Artur 5 4.72 0.10