A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina

Gmina Stegna

Stegna
brak 1.77% 1.97% 2.16% 2.36% 2.56% 2.76% 2.95% 3.15% 3.35% 3.54%
danych 1.96% 2.15% 2.35% 2.55% 2.75% 2.94% 3.14% 3.34% 3.53% 3.74%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:8 060
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 358
Liczba ważnych kart:1 358
Frekwencja wyborcza:16.85%
Liczba głosów ważnych:1 303
% głosów ważnych:95.95%
Liczba głosów na listy komitetu:23
% 1.77%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
HAMBURA Stefan Józef 7 30.43 0.54
ZWARA Piotr Roman 1 4.35 0.08
KOZŁOWSKI Jan 6 26.09 0.46
LABUDA Maria Barbara 2 8.70 0.15
SZRAMOWSKI Wojciech Norbert 1 4.35 0.08
KOTAS Wojciech Tomasz 0 0.00 0.00
SIUDEK Małgorzata 2 8.70 0.15
GŁADYSZ Anna Marta 1 4.35 0.08
JAWORSKI Karol Artur 3 13.04 0.23