A  A+ A+

Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia

Gmina Ostaszewo

Ostaszewo
brak 0.00% 0.05% 0.09% 0.14% 0.18% 0.23% 0.28% 0.32% 0.37% 0.41%
danych 0.04% 0.08% 0.13% 0.17% 0.22% 0.27% 0.31% 0.36% 0.40% 0.46%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:2 537
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:392
Liczba ważnych kart:392
Frekwencja wyborcza:15.45%
Liczba głosów ważnych:374
% głosów ważnych:95.41%
Liczba głosów na listy komitetu:1
% 0.27%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
PAWEŁCZAK Barnaba Bogusz 0 0.00 0.00
RZEPKA Szymon Stanisław 0 0.00 0.00
MIETKOWSKI Karol 0 0.00 0.00
WESOŁA Joanna Małgorzata 1 100.00 0.27
ALTMANN Paula 0 0.00 0.00