A  A+ A+

Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia

Powiat nowodworski 

nowodworski
brak 0.00% 0.05% 0.09% 0.14% 0.18% 0.23% 0.28% 0.32% 0.37% 0.41%
danych 0.04% 0.08% 0.13% 0.17% 0.22% 0.27% 0.31% 0.36% 0.40% 0.46%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:28 988
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:4 982
Liczba ważnych kart:4 980
Frekwencja wyborcza:17.19%
Liczba głosów ważnych:4 805
% głosów ważnych:96.49%
Liczba głosów na listy komitetu:11
% 0.23%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Krynica Morska 1 256  416  416  406  0.00
Nowy Dwór Gdański 14 162  2 229  2 227  2 161  0.14
Ostaszewo 2 537  392  392  374  0.27
Stegna 8 060  1 358  1 358  1 303  0.46
Sztutowo 2 973  587  587  561  0.18
Ogółem 28 988  4 982  4 980  4 805  11  0.23
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
PAWEŁCZAK Barnaba Bogusz 2 18.18 0.04
RZEPKA Szymon Stanisław 2 18.18 0.04
MIETKOWSKI Karol 0 0.00 0.00
WESOŁA Joanna Małgorzata 6 54.55 0.12
ALTMANN Paula 1 9.09 0.02