A  A+ A+

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

Gmina Ostaszewo

Ostaszewo
brak 33.42% 35.74% 38.07% 40.39% 42.71% 45.04% 47.36% 49.68% 52.00% 54.33%
danych 35.73% 38.06% 40.38% 42.70% 45.03% 47.35% 49.67% 51.99% 54.32% 56.65%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:2 537
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:392
Liczba ważnych kart:392
Frekwencja wyborcza:15.45%
Liczba głosów ważnych:374
% głosów ważnych:95.41%
Liczba głosów na listy komitetu:125
% 33.42%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
LEWANDOWSKI Janusz Antoni 64 51.20 17.11
KRZYWONOS-STRYCHARSKA Henryka Krystyna 11 8.80 2.94
KOZŁOWSKI Jan Andrzej 20 16.00 5.35
CHRZANOWSKA Beata 2 1.60 0.53
ŚWILSKI Ryszard Jan 2 1.60 0.53
LESZCZYŃSKA Jolanta Iwona 2 1.60 0.53
GRZĘDZICKI Łukasz Piotr 1 0.80 0.27
ROGOWIEC Katarzyna 1 0.80 0.27
KULAS Jan Edward 1 0.80 0.27
WAŁĘSA Jarosław Leszek 21 16.80 5.61