A  A+ A+

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

Powiat nowodworski 

nowodworski
brak 33.42% 35.74% 38.07% 40.39% 42.71% 45.04% 47.36% 49.68% 52.00% 54.33%
danych 35.73% 38.06% 40.38% 42.70% 45.03% 47.35% 49.67% 51.99% 54.32% 56.65%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:28 988
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:4 982
Liczba ważnych kart:4 980
Frekwencja wyborcza:17.19%
Liczba głosów ważnych:4 805
% głosów ważnych:96.49%
Liczba głosów na listy komitetu:2 202
% 45.83%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Krynica Morska 1 256  416  416  406  230  56.65
Nowy Dwór Gdański 14 162  2 229  2 227  2 161  1 000  46.27
Ostaszewo 2 537  392  392  374  125  33.42
Stegna 8 060  1 358  1 358  1 303  642  49.27
Sztutowo 2 973  587  587  561  205  36.54
Ogółem 28 988  4 982  4 980  4 805  2 202  45.83
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
LEWANDOWSKI Janusz Antoni 983 44.64 20.46
KRZYWONOS-STRYCHARSKA Henryka Krystyna 284 12.90 5.91
KOZŁOWSKI Jan Andrzej 195 8.86 4.06
CHRZANOWSKA Beata 26 1.18 0.54
ŚWILSKI Ryszard Jan 9 0.41 0.19
LESZCZYŃSKA Jolanta Iwona 45 2.04 0.94
GRZĘDZICKI Łukasz Piotr 4 0.18 0.08
ROGOWIEC Katarzyna 14 0.64 0.29
KULAS Jan Edward 15 0.68 0.31
WAŁĘSA Jarosław Leszek 627 28.47 13.05