A  A+ A+

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

Miasto Tczew

Tczew
brak 34.48% 35.68% 36.88% 38.08% 39.28% 40.49% 41.69% 42.89% 44.09% 45.29%
danych 35.67% 36.87% 38.07% 39.27% 40.48% 41.68% 42.88% 44.08% 45.28% 46.49%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:46 447
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:11 725
Liczba ważnych kart:11 722
Frekwencja wyborcza:25.24%
Liczba głosów ważnych:11 337
% głosów ważnych:96.72%
Liczba głosów na listy komitetu:5 271
% 46.49%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
LEWANDOWSKI Janusz Antoni 2 081 39.48 18.36
KRZYWONOS-STRYCHARSKA Henryka Krystyna 441 8.37 3.89
KOZŁOWSKI Jan Andrzej 233 4.42 2.06
CHRZANOWSKA Beata 55 1.04 0.49
ŚWILSKI Ryszard Jan 20 0.38 0.18
LESZCZYŃSKA Jolanta Iwona 60 1.14 0.53
GRZĘDZICKI Łukasz Piotr 31 0.59 0.27
ROGOWIEC Katarzyna 34 0.65 0.30
KULAS Jan Edward 1 008 19.12 8.89
WAŁĘSA Jarosław Leszek 1 308 24.82 11.54