A  A+ A+

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

Powiat tczewski 

tczewski
brak 34.48% 35.68% 36.88% 38.08% 39.28% 40.49% 41.69% 42.89% 44.09% 45.29%
danych 35.67% 36.87% 38.07% 39.27% 40.48% 41.68% 42.88% 44.08% 45.28% 46.49%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:88 527
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:19 368
Liczba ważnych kart:19 362
Frekwencja wyborcza:21.88%
Liczba głosów ważnych:18 577
% głosów ważnych:95.95%
Liczba głosów na listy komitetu:8 070
% 43.44%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Tczew 46 447  11 725  11 722  11 337  5 271  46.49
Gniew 12 413  2 286  2 286  2 170  801  36.91
Morzeszczyn 2 882  379  379  355  127  35.77
Pelplin 12 792  2 162  2 161  2 033  701  34.48
Subkowy 4 111  697  697  666  298  44.74
Tczew 9 882  2 119  2 117  2 016  872  43.25
Ogółem 88 527  19 368  19 362  18 577  8 070  43.44
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
LEWANDOWSKI Janusz Antoni 3 223 39.94 17.35
KRZYWONOS-STRYCHARSKA Henryka Krystyna 729 9.03 3.92
KOZŁOWSKI Jan Andrzej 435 5.39 2.34
CHRZANOWSKA Beata 101 1.25 0.54
ŚWILSKI Ryszard Jan 46 0.57 0.25
LESZCZYŃSKA Jolanta Iwona 101 1.25 0.54
GRZĘDZICKI Łukasz Piotr 40 0.50 0.22
ROGOWIEC Katarzyna 46 0.57 0.25
KULAS Jan Edward 1 418 17.57 7.63
WAŁĘSA Jarosław Leszek 1 931 23.93 10.39