A  A+ A+

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

Miasto Gniew

Gniew
brak 34.48% 35.68% 36.88% 38.08% 39.28% 40.49% 41.69% 42.89% 44.09% 45.29%
danych 35.67% 36.87% 38.07% 39.27% 40.48% 41.68% 42.88% 44.08% 45.28% 46.49%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:12 413
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:2 286
Liczba ważnych kart:2 286
Frekwencja wyborcza:18.42%
Liczba głosów ważnych:2 170
% głosów ważnych:94.93%
Liczba głosów na listy komitetu:801
% 36.91%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
LEWANDOWSKI Janusz Antoni 349 43.57 16.08
KRZYWONOS-STRYCHARSKA Henryka Krystyna 78 9.74 3.59
KOZŁOWSKI Jan Andrzej 55 6.87 2.53
CHRZANOWSKA Beata 13 1.62 0.60
ŚWILSKI Ryszard Jan 9 1.12 0.41
LESZCZYŃSKA Jolanta Iwona 13 1.62 0.60
GRZĘDZICKI Łukasz Piotr 3 0.37 0.14
ROGOWIEC Katarzyna 5 0.62 0.23
KULAS Jan Edward 108 13.48 4.98
WAŁĘSA Jarosław Leszek 168 20.97 7.74